ضریب تاثیر ژورنال چیست؟ چگونه ضریب تاثیر مجلات بین المللی را پیدا کنیم؟

یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب مجلات مناسب برای چاپ مقاله jcr ضریب تاثیر آنها است، در این نوشته تعریف ضریب تاثیر مجلات را بررسی میکنیم و بررسی میکنیم که چطور میتوان ضریب تاثیر مجلات بین المللی را پیدا کنیم.

ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور نشان میدهد که میزان چاپ مقالات در مقایسه با ارجاعات یک نشریه چه میزان است. به عنوان مثال وقتی ضریب تاثیر مجله ای ۱ است به این معنی است که مقالات در این مجله یک بار ارجاع شده اند، به همین میزان هر قدر ضریب تاثیر بالاتر باشد به معنی تعداد ارجاعات بیشتر آن در سال های اخیر است.

 

ضریب تاثیر ژورنال چیست

 

نحوه محاسبه ضریب تاثیر مجلات

برای محاسبه ضریب تاثیر به دو شیوه میتوان عمل کرد، یکی محاسبه ضریب تاثیر ۲ ساله و دیگری ضریب تاثیر ۵ ساله. به عنوان مثال اگر قصد دارید ضریب تاثیر یک مقاله را تا سال ۲۰۱۹ محاسبه کنید میتوانید به این شیوه عمل کنید.

محاسبه ضریب تاثیر دو ساله: برای محاسبه ضریب تاثیر ۲ ساله باید به این روش عمل کنید، تعداد ارجاعات نشریه در سال ۲۰۱۹ را تقسیم بر تعداد مقالات چاپ شده در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کنید.

محاسبه ضریب تاثیر پنج ساله: برای اینکار مانند روش پیش عمل میکنیم و ارجاعات سال ۲۰۱۹ را تقسیم بر تعداد مقالات چاپ شده در ۵ سال قبل میکنیم.
میتوانید ایمپکت فکتور مجله را از طریق پایگاه jcr هم چک کنید در مقاله چاپ مقاله jcr نحوه اینکار را به طور کامل توضیح داده ایم.

این پایگاه که زیر نظر موسسه ای اس ای فعالیت میکند هر ساله ضرایب تاثیر مجلات مختلف را بررسی و در موضوعات و دسته بندی های مختلف منتشر میکند. اطلاعات موجود در این پایگاه هر ساله بروزرسانی میشوند.

چگونه ضریب تاثیر مجله بین المللی را پیدا کنیم؟

برای یافتن ایمپکت فکتور مجلات میتوانید با استفاده از سایت هایی که در ادامه نام آنها را می آوریم استفاده کنید، البته ضریب تاثیر مجلات در صفحات اصلی آنها وجود دارد و میتوانید با مراجعه به صفحه نخست مجله ای که انتخاب کرده اید ضریب تاثیر را متوجه شوید.
برای یافتن if (impact factor) میتوانید از این سایت کمک بگیرید https://clarivate.com/