کارهایی که پس از ریجکت شدن مقاله باید انجام داد

پس از اینکه مقاله ای را برای مجله ارسال میکنید، سردبیر آن مجله پس از مدتی پاسخ را برای شما ارسال خواهد کرد. این پاسخ ها شما موارد: اکسپ مقاله، ریجکت مقاله و درخواست اصلاح آن هستند.

اما اگر پس از گذشت مدتی هیچ پاسخی دریافت نکردید، با سردبیر آن نشریه از طریق ایمیل تماس بگیرید و از او در رابطه با نتیجه سوال کنید، اگر پاسخ سردبیر ریجکت شدن مقاله باشد باید موراد زیر را انجام دهید.

اقدامات پس از ریجکت مقاله

دلیل ریجکت مقاله را به دقت بررسی کنید.

پس از اینکه مجله مورد نظر مقاله را رد کند حتما سردبیر دلایل آن را برای شما ارسال خواهد کرد. حتما این دلایل را با دقت بررسی کنید و تک به تک اقدام به بررسی کردن آنها کنید و اگر قابل حل بودند انها را ویرایش نمایید. میتوانید چاپ مقاله تضمینی خود را به ما بسپارید.

به سردبیر نشریه ایمل بزنید

اگر فکر میکنید ایراداتی که از مقاله شما گرفته شده است نادرست هستند به ادیتور نشریه ایمل بزنید تا در صورتی که امکان داشته باشد مجددا مقاله را برای داوری ارسال کند.

نشریه دیگری را برای چاپ مقاله خود انتخاب کنید.

اگر دلیل سابمیت نشدن مقاله شما نامرتبط بودن موضوع آن با کار نشریه مورد نظر باشد حتما باید نشریه دیگری را که ارتباط با موضوع مقاله داشته باشد را برای ارسال مقاله خود انتخاب کنید. البته پیش از اینکه مقاله را ارسال کنید اشتباهات نگارشی و غلط های آن را برطرف کنید و سپس برای نشریه جدیدی ارسال کنید. زیرا از آنجایی که یافتن داور برای بررسی مقالات معمولا کار دشواری است، داورن عموما در چند مجله این کار را بر عهده دارند و ممکن است که مقاله دوباره دست داور قبلی باشد و به راحتی آن را ریجکت نماید. به همین دلیل پیش از اینکه مقاله را ارسال کنید ایرادات آن را رفع کنید و تغیراتی در آن اعمال نمایید.