نکاتی برای نگارش مقاله

وقتی که قصد چاپ مقاله دارید باید با نحوه و اصول کلی چاپ مقالات آشنایی داشته باشید. در این نوشته با ارائه نکاتی شما را برای نوشتن یک مقاله خوب راهنمایی میکنیم.

برای اینکه نوشتن یک مقاله را اغاز کنید ابتدا باید جامعه هدف خود را مشخص کنید و تشخیص بدهید که چه افرادی قرار است که مقاله شما را مطالعه نمایند، بسیاری از افراد تنها چکیده نوشته را در صورتی که جذاب باشد میخوانند و اصلا کل مقاله را مطالعه نمیکنند. مخاطبان مقاله شما یکی از موارد زیر هستند.

نگارش مقاله

۱-افراد متخصص در حوزه ای که شما مقاله منتشر کرده اید، این افراد معمولا با این هدف مقاله را مطالعه میکنند که بتوانند تمامی اطلاعات مفید موجود در مقاله را مطالعه و از آن استفاده کنند.

۲-افرادی که خود قصد انتشار مقاله را دارند و با استفاده از مقاله شما قصد دارند که تحقیقات خود را تکمیل کرده و از اطلاعات موجود در آن استفاده کنند.

به همین دلیل هم هست که توصیه میکنیم زمان انتشار مقاله ابتدا خوانندگان را مشخص کنید و مشخص کنید که در چه موضعی قصد انتشار مقاله دارید. پس از آن میتوانید نگارش آن را آغاز نمایید.

ابتدا مطالب کلی را دراختیار خواننده قرار دهید، در زمان نگارش توجه داشته باشید که ابتدا ایده کلی مقاله را برای خواننده مشخص کنید و پس از آن به توضیح جزئیات بپردازید.

از نوشتن پارگراف های کوتاه و بدون فعل و حتی با افعال به هم ریخته خودداری کنید، مثلا اگر زمان فعل آینده است نمیتوانید به یک باره در جمله بعدی از فعل گذشته استفاده کنید.

از جداول، نمودارها و اشکال مرتبط با متن در نوشته خود استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که در این کار افراط به خرج ندهید، زیرا خواننده را دچار سردرگم خواهید کرد.

زمان نگارش گاهی اوقات هم خودتان را به جای مخاطب خود قرار دهید و از دیدگاه او مقاله را مطالعه نمایید این کار باعث خواهد شد که مقاله بهتری را نگارش نمایید.

پس از اینکه نگارش مقاله به پایان رسید باید نشریه مناسبی را برای چاپ مقالتان انتخاب کنید. برای تصمیم گیری بهتر میتوانید نوشته چاپ مقاله jcr ار مطالعه کنید.