نحوه شناسایی سرقت ادبی در مقالات علمی

در برخی مواقع ناخواسته پس از پایان نگارش بدون اینکه متوجه شویم سرقت ادبی کرده ایم، این موضوع زمانی به وجود می آید که به طور کامل با این مقوله آشنایی نداشته باشید، به منظور آشنایی بیشتر با این مفهوم میتوانید مقاله تعریف سرقت ادبی را مطالعه نمایید.

اگر از تعریف سرقت ادبی اطلاع نداشته باشید و مقاله ای را که داری این مشکل است را برای نشریه ای ارسال نمایید ممکن است که بدون اینکه برای داوری ارسال شود ریجکت شود، این به این معنا است که عدم وجود سرقت ادبی در مقالات یکی از شروط اصلی برای پذیرش مقالات است.

اگر با روش های نگارش و تدوین مقالات علمی آشنایی ندارید میتوانید با استفاده از خدمات چاپ مقاله تضمینی و چاپ مقاله jcr این کار را انجام دهید.

البته ارسال مقالات دارای این مشکل برای مجلات گاهی میتوانید برای نویسنده دردسر ساز هم باشد و با نویسنده خطا کار برخورد قانونی خواهد شد. پس ضروری است که پیش از اینکه اقدام به سابمیت مقاله نمایید روش های تشخیص وجود سرقت علمی در آن را بدانید. در ادامه این نوشته روش های بررسی را تشریح خوهیم کرد.

به طور کلی میتوان گفت که این موضوع به معنا استفاده از ایده ها و افکار دیگر افراد و نویسنده های دیگر با اسم خودتان است، این مشکل را میتوان با عناونی دیگری مانند دزدیدن ایده های دیگر نویسندگان هم دانست، حتی اکر شما قصد این کار را نداشته باشید تنها با کپی کردن بخش کوچکی از سخنان یا نوشته های فرد دیگر به عنوان فردی متقلب شناخته خواهید شد.

در همه جای دنیا دزدیدن ایده ها و سخنان افراد به عنوان یک تخلف شناخته میشود، این مشکل سال ها است که وجود دارد اما پیش از این به دلیل اینکه ارتباطات تا این اندازه گسترده نبود، تشخیص آن تا این اندازه ساده نبود و مشکل بزرگی محسوب نمیشد.

روش های تشخیص سرقت ادبی در مقالات

اولین روش کمک گرفتن از موتورهای جست وجو مانند گوگل است، برای چک کردن متن به وسیله موتورهای جست و جو میتوانید بخشی از متن را در آنها سرچ کنید در این صورت در صورتی که متن کپی شده از جای دیگری باشد شناسایی خواهد شد، اما اگر متن مورد نظر سخن معروفی نباشد و از یک کتاب یا مجله علمی کپی شده باشد به وسیله موتور جست و جو قابلیت تشخیص ندارد. برای بررسی دقیق تر میتوانید از سایت های زیر استفاده نمایید.

http://plagiarism-detect.com
http://www.duplichecker.com

پس از اینکه سرقت ادبی موجود در مقالات را با استفاده از روش هایی که در بالا گفتیم چک کردید و تشخیص دادید میتوانید با استفاده از تکنیک های رفع سرقت ادبی در مقالات اقدام به برطرف کردن آن نمایید.