نحوه داوری و چاپ مقاله

پس از چاپ مقاله در نشریات مختلف نیاز است که فرایند داوری مقاله برروی مقاله انجام شود تا نشریه ای که قصد ارسال مقاله در آن را دارید تشخیص بدهد که آیا چاپ مقاله شما انجام بپذیرد یا خیر؟ در این نوشته با مراحل مختلف فرایند داوری مقاله آشنا میشویم.

داوری مقاله

سردبیر مجلات همگی افراد متخصصی را در حوزه های مختلف برای داوری مقالاتی که ارسال میشود تعیین میکنند. این افراد مسئولیت دارند که مقالات ار از نظر کیفی و صحت محتوایی مورد بررسی قرار دهند. پروسه داوری کردن مقالات همیشه به شکل محرمانه انجام میپذیرد.

مدت زمان ارائه نظر داوران در مورد مقاله ارسال شده معمولا در مجلات مختلف و همچنین با توجه به پیچیدگی مقالات ارسال شده متفاوت است. اما به طور میانگی میتوان گفت این پروسه به ۲ الی ۳ میرسد. توصیه میشود که برای پیگیری وضعیت مقالات حتما هر چند وقت یک بار با سردبیر مجله ای که مقاله خود را برای آنها ارسال کرده اید تماس بگیرید.

اهمیت چاپ مقالات در نشریات معتبر

در سال های اخیر چاپ مقاله در نشریات معتبر دارای ارزش زیادی شده است. زمانی که مقالات شما در نشریات مختلف و معتبر چاپ میشود به معای ارزشمند بودن تحقیقات و فعالیت های پژوهشی شماست. به همین دلیل هم هست که در سال های اخیر اهمیت چاپ مقالات در مراکز دانشگاهی مختلف افزایش پیدا کرده است.
برای همین هم نشریت علمی مختلف روی به انتشار مقالات دقیق تر و علمی تر اورده اند به این دلیل که متقاضیان زیادی مقالات خود را برای این نشریات ارسال میکنند و داوران سعی بر این دارند که بتوانند انتخاب دقیق تری از بین آنها داشته باشند و مقاله ای را انتخاب کنند که محتوا و شکلی سازمان یافته تر داشته باشد. و تمام فاکتور های مهم برای چاپ مقالات را مورد بررسی قرار میدهند. با استفاده از خدمات چاپ مقاله تضمینی میتوانید از قبول شدن چاپ مقاله اطمینان داشته باشید.

پذیرش مشروط در چاپ مقالات چیست؟

در این حالت سردبیر مجله ایرادات مقاله شما را برایتان ارسال میکند تا با رفع آنها بتوانید مقاله خود را برای چاپ شدن آماده کنید. یعنی میتوانید با افزودن تغیرات مختلف مانند آزمایشات جدید، تجربیات متفاوت و تحلیل های جدید مقاله را اماده پذیرش کنید.

البته این که مقاله شما به صورت مشروط مپذیرفته شده باشد تضمین نمیکند که مقاله حتما چاپ شود و تنها میتوان گقت سردبیر این فرصت را اختیار شما قرار داده است که بتوانید مقاله را اصلاح کنید و برایشان ارسال کنید.

چاپ مقاله پس از داوری

پس اینکه سردبیر مقاله را در اختبیار داوران قرار میدهد تا آن را از نظر کیفی مورد بررسی قرار دهند، داوران آن را بررسی میکنند و سپس نظر خود را به سردبیر مجله ابلاغ میکنند. پس از آن سردبیر تصمیم میگیرید که چه پاسخی به مقاله بدهد.

اگر مقاله برای چاپ انتخاب شود آن زمان سردبیر پاسخ را برای شما ارسال میکند. پس از این مرحله مولف دیگر نمیتواند هیچ گونه تغییری در مقاله نوشته شده به وجود بیاورد و تنها تغیراتی که توسط دفتر مجله صورت گرفته است مورد پزیرش هستند.

اگر مقاله شما ریجکت شود ممکن به یکی از این دلایل باشد:

۱- مقاله از نظر علمی کیفیت مطلوبی ندارد.
۲- مقاله کپی است واز نظر ا خلاقی چاپ آن اشکال دارد
۳- یا از نظر ساختار بندی دارای استانداردهای لازم نباشد
۴- روش های تحقیق و ارائه مطلب درست نباشد.
۵- مقاله با موضوع نشریه مطابقت نداشته باشد.