چاپ مقاله jcr برای چه افرادی مناسب است؟

هر ساله میلیون‌ها اثر علمی شامل ده‌ها میلیون استناد منتشر می‌شوند. هر استناد یک ارتباط معنی‌دار است که توسط جامعه تحقیقاتی در فرآیند توصیف تحقیقات خود ایجاد شده‌است. مجلاتی که محققان از آن‌ها استفاده می‌کنند، مجلاتی هستند که برای آن‌ها ارزشمند است. ژورنالز سیتیشن ریپورتز (JCR) استناد‌هایی را جمع‌آوری می‌کند که به مجلات منتخب مرکزی ما استناد کرده‌اند، و این امکان را فراهم می‌آورد که این شبکه گسترده از تحقیقات علمی، بتواند داستان خود را بیان کند.
JCR اطلاعات مجله را فراهم میکند که از طریق طیف غنی از داده‌های شفاف، معیارها و تحلیل‌ها، ارزش و سهم یک مجله را مشخص میکند. به همین دلیل چاپ مقاله jcr اهمیت بالایی دارد.

jcr چه کاری انجام میدهد

کلاریویت آنالیتیکز، هیچ مجله‌ای را منتشر نمیکند، بنابراین میتوانیم اطلاعات مجله را به صورت هدفمند و مستقل تهیه کنیم. میتوانیم داستان هر مجله را بگوییم.
معیارهای معتبر نیازمند بازبینی و گزینش است؛ JCR در سال جاری شامل یک بیان نگرانی های سردبیر است.

شبکه ما شامل موارد زیر است:
• ۱۱۵۰۰+ مجلات فهرست‌شده
• ۲۳۰+ رشته‌های علمی
• ۸۰ کشور / منطقه
• ۲ . ۲ میلیون مقاله، بازنگری، و سایر موارد منبع

این ابزار تجزیه و تحلیل ضروری، استناد‌ها از مجلات، کتاب‌ها و پرونده‌ّهای مجموعه دانش هسته‌ای در وب را جمع‌بندی میکند که پایگاه اطلاعاتی از منابعی است که در زمینه‌های خود مهمترین و مفید‌ترین هستند و با دقت بسیار انتخاب شده و فعالانه گلچین میشود. درباره چیستی دانش در وب و اهمیت آن، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مقاله jcr برای چه کسانی است؟

• کتاب‌داران – برای پشتیبانی انتخاب یا حذف مجلات از مجموعه‌های آن‌ها، و درک این که چگونه محققان‌شان در این مجلات مشارکت داشتند.

• ناشران و ویراستاران – برای تعیین تاثیر مجلات در بازار و تنظیم استراتژی انتشار آن‌ها.

• محققان – برای شناسایی بهترین مجلات مناسب برای چاپ مقالات، و همچنین نشان دادن مشارکت ‌مقالات آن‌ در یک مجله.

• مدیران تحقیق و تحلیل‌گران اطلاعاتی – برای پیگیری الگوهای کتاب‌شناختی و استناد به منظور حمایت از استراتژی و تصمیمات سرمایه‌گذاری. استفاده از ابزارهای کمی برای درک فعالیت انتشار و ارزیابی مجلات تاثیرگذار بر مسیر تحقیق

• اندازه‌گیری تاثیر و نفوذ در سطوح مجله و گروه، قابل تنظیم با معیارهای مختلف تعریف‌شده

• مقایسه مجلات بر اساس چارک‌ها یا گرایش‌ها

• مشخص کردن رابطه بین مجلاتی که به آن‌ّها استناد شده و مجلاتی که استناد کرده‌اند.

• ردیابی اثر یک مجله در طول زمان

• دانلودهای انعطافپذیر گزارش‌ها و داده‌های زیربنایی

استفاده عاقلانه از ضریب تأثیر مجله در jcr

کلاریویت آنالیتیکز در ارزیابی سودمندی یک مجله، صرفاً به ضریب تاثیر مجله وابسته نیست و دیگران نیز نباید باشند. ضریب تأثیر مجله نباید بدون توجه دقیق به بسیاری از پدیده‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که نرخ‌های استناد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به عنوان مثال تعداد متوسط منابع ذکر شده در مقاله متوسط. ضریب تاثیر مجله باید با بررسی دقیق همتا مورد استفاده قرار گیرد. در مورد ارزیابی آکادمیک برای تصدی، گاهی اوقات استفاده از تاثیر نشریه منبع برای تخمین فرکانس مورد انتظار یک مقاله که به تازگی منتشر شده‌است، نامناسب است. مجدداً، عامل تاثیر مجله باید با بررسی دقیق آگاهانه مورد استفاده قرار گیرد. در مورد ارزیابی علمی مدت استفاده، گاهی باید از تاثیر منبع مجله برای تخمین میزان تکرار مورد انتظار یک مقاله تازه منتشر شده استفاده کرد. باز هم، ضریب تاثیر مجله باید با بررسی دقیق آگاهانه مورد استفاده قرار گیرد. تکرارهای استناد برای مقابالت فردی بسیار متنوع است.

ژورنال سیتیشن ریپورتز در حال حاضر حاوی اطلاعاتی بیشتر در سطح مقاله برای ارائه درکی واضح‌تر از روابط متقابل بین مقاله و مجله است. این سطح شفافیت به شما این امکان را می‌دهد که نه تنها داده‌ها را ببینید، بلکه از طریق داده‌ها به یک بررسی متفاوت از ارزش مجله برسید. و در آنها چاپ مقاله jcr استفاده کنید.