معرفی انواع مختلف مقالات علمی از نظر محتوایی

مقالات علاوه بر موضوعی از لحاظ محتوایی هم به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی میشوند، اگر با انوواع این مقالات آشنایی کافی ندارید خواندن این نوشته را از دست ندهید.

 

نواع مختلف مقالات علمی از نظر محتوایی

 

مقاله مطالعه موردی

یکی از انواع مقالات نوع مطالعات موردی هستند که انواع خاصی از پدیده های به خصوص و جالب در آنها گزارش میشود. این نوع در همه رشته ها کاربرد ندارد و تنها در رشته های بخصوصی مانند پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد که میتوان در آنها برخی آسیب ها و بیماری ها را به صورت موردی طی گزارش مخصوص ارائه کرد.

مقاله مروری

در این نوع مقالات معمولا پس از مطالعات صورت گرفته روی دیدگاه های پژوهشگران بزرگ و افراد برجسته در رشته ای خاص ارائه میشود و معمولا این مقالات به درخواست خود سردبیر مجله ارائه میشود، درخواست نوشتن یک مقاله برای مجله داده میشود، در این حالت معمولا مقاله جهت آشنایی افراد تازه کار به این حوزه تخصصی ارائه میشود.

مقاله پژوهشی

این مقالات رایج ترین نوع مقاله هستند و در مجلات علمی آنها را منتشر میکنند، پژوهشگران که قصد ارائه مقاله را دارند با تحقیق کردن در زمینه ای خاص در موارد علمی تخصصی خود اقدام به منتشر کردن مقاله میکنند، این مقاله پیش از چاپ توسط داوران و افراد متخصص در زمینه مقاله نوشته شده بررسی میشوند و سپس چاپ میشوند، در مقاله مراحل چاپ مقاله تضمینی در این باره توضیحاتی را ارائه کرده ایم.

مقالات کوتاه

مقالات کوتاه هم مانند مقالات پژوهشی و تحقیقی هستند اما طول کوتاه تری دارند و در زشته هایی که رقابت زیادی دارند مناسب است، یعنی پژوهشگر میتواند خلاصه ای فعالیت هایش را منتشر نماید سپس با تکمیل تحقیقات اقدام به چاپ مقاله اصلی نماید.
از آنجایی که طول این مقالات کوتاه تر است به همین میزان هم فرایند داوری و چاپ آنها کوتاه است و پژوهشگرانی که این روش را انتخاب میکنند خیلی سریع میتوانند مقاله را چاپ کنند.