فرمت های مختلف چاپ مقاله

فرمت های مقالات نشریه ای متفاوت است اما بسیاری از آنها از طرح کلی IMRAD پیروی می کنند که توسط کمیته بین-المللی سردبیران مجلات علمی مطرح شده است. چنین مقالاتی با چکیده شروع می شوند، که خلاصه یک تا چهار پاراگرافی از مقاله است. مقدمه پیشینه تحقیق را توصیف می کند که بحثی درباره تحقیقات مشابه را نیز دربر می گیرد. مواد و روش ها یا بخش آزمایشی جزئیات علمی نحوه انجام تحقیق را فراهم می اورد. چاپ مقاله تضمینی بخش نتایج و بحث پیامد و الزامات تحقیق را بیان می کند و بخش نتیجه گیری تحقیق را در زمینه خود قرار می دهد و موضوعاتی را برای تحقیق بیشتر ارائه می دهد.

علاوه بر موارد فوق، برخی از نشریات علمی چون علم، شامل یک بخش خبری هستند که در آنجا پیشرفت های علمی (اغلب شامل مسائل سیاسی) توضیح داده می شوند. این مقالات اغلب توسط روزنامه نگاران علمی و نه محققان نوشته می شوند. علاوه بر این، برخی از نشریه ها شامل بخش مربوط به سردبیر و بخش نامه هایی به سردبیر هستند. با اینکه این مقالات در نشریه چاپ می شوند، اما در کل به عنوان مقالات نشریه علمی در نظر گرفته نمی شوند زیرا مورد بررسی مجدد قرار نگرفته اند. خدمات چاپ مقاله تضمینی در سایت کانون آی اس آی تمامی فرمت های مقاله را شامل میشود.

فرمت های مختلف چاپ مقاله تضمینی

چاپ الکترونیکی و چاپ مقاله تضمینی

چاپ الکترونیکی حوزه جدیدی در پخش اطلاعات محسوب می شود. یکی از تعاریف چاپ الکترونیکی به زمینه نشریات علمی مربوط می شود. این چاپ ارائه نتایج علمی در قالب الکترونیکی (غیر برگه ای) است. این فرایند از نگارش تا چاپ یا پخش آن را شامل می شود. نشریات علمی الکترونیکی به طور خاص برای ارائه در اینترنت طراحی شده اند. این تعریف بدان معنا نیست که مطالبی قبلاً چاپ شده اند، تعدیل یا مجدداً تجهیز می شوند و سپس به صورت الکترونیکی تحویل داده می-شود. چاپ الکترونیکی مقاله هم یکی از خدمات چاپ مقاله تضمینی محسوب میشود.

به احتمال زیاد، چاپ الکترونیکی به وجود خود در کنار چاپ برگه ای در آینده پیش رو ادامه خواهد داد، زیرا در حالی که خروجی یک صفحه برای مرور و جستجو اهمیت دارد، اما برای خوانش گسترده چندان مناسب نیست. ضرورت دارد فرمت های مناسب برای خواندن بر روی برگه و برای دستکاری از طریق کامپیوتر خواننده، یکپارچه شوند. بسیاری از نشریات به صورت الکترونیکی در قالب هایی در دسترس هستند که از طریق مرورگرهای وب و هم چنین در قالب سند قابل انتقال PDF، که برای چاپ و ذخیره سازی بر روی صفحه رایانه شخصی یا لپ تاب مناسب است، بر روی صفحه قابل خواندن هستند. ابزارهای جدیدی مانند JATS و Utopia Documents پلی را میان نسخه های وب فراهم می آورند که در آن محتوای نسخه های PDF را به طور مستقیم از طریق هایپرلینک ها که در در- پرواز تهیه شده اند، به وردلد واید وب متصل می کنند. نسخه PDF مقاله معمولاً به عنوان نسخه ثبت در نظر گرفته می شود، اما موضوع آن جای بحث دارد.

قرینه های الکترونیکی مجلات چاپی مشخص در حال حاضر چاپ سریع مقالات داوری، ویرایش و چاپ شده را ترویج می-کنند. نشریات دیگر، چه حاصل نشریات چاپی معتبر یا نسخه های الکترونیکی باشند، به این دلیل ایجاد شده اند که توانایی پخش سریع و در دسترس بودن از طریق اینترنت را فراهم آورند. و در کنار این به داوری مقاله، ویرایش منسجم و دقیق، صفحه آرایی و مراحل دیگر روند پشتیبانی از چاپ سریع سرعت می بخشد.

سایر مزایا و ارزش های منحصربفرد چاپ مقاله تضمینی و چاپ الکترونیکی نشریات الکترونیکی در دسترس بودن مواد مکمل (داده ها، گرافیک ها و ویدئو)، هزینه پایین تر، در دسترس بودن بیشتر مردم، به ویژه محققان کشورهای توسعه نیافته است. ز این رو، نتایج تحقیقات ملت های پیشرفته تر به آسانی در دسترس دانشمندان کشورهای پیشرفت نیافته قرار می گیرد.

علاوه بر این، چاپ الکترونیکی نشریات علمی بدون کنار گذاشتن معیارهای مذکور و فرایند داوری انجام می گیرد.

یکی از قالب ها معادل آنلاین نشریه کاغذی معمولی است. از سال ۲۰۰۶، تقریباً تمام نشریات علمی، در ضمن حفظ فرایندهای داوری خود، نسخه های الکترونیکی را ایجاد کرده اند؛ برخی از نشریات نیز کاملاً به سمت چاپ الکترونیکی پیش رفته اند. بر همین اساس، بیشتر کتابخانه های دانشگاهی نسخه الکترونیکی را خریداری می کنند و نسخه های کاغذی را فقط برای موضوعات بسیار مهم یا پرکاربرد می خرند.

معمولاً یک تأخیر چندین ماهه پس از نوشتن مقاله و قبل از چاپ آن در نشریه ای وجود دارد که باعث می شود مجلات کاغذی که در jcr ثبت شده اند فرمت ایده آلی برای چاپ آخرین تحقیقات نباشند. امروزه بیشتر نشریات آخرین مقالات را بلافاصله پس از آماده شدن آنها در نسخه الکترونیکی خود چاپ می کنند بدون اینکه منتظر جمع شدن مسائل مکمل باشند که این امر برای مقاله ضرورت دارد. چاپ مقاله jcr این امکان را فراهم میکند که در نشریات معبر به چاپ مقاله تضمینی پرداخت. در بسیاری از حوزه ها مانند فیزیک، که خواستار سرعت بیشتری هستند، پایگاه های داده ای پیش از چاپ چون arXiv.org جایگزین نقش نشریه در چاپ آخرین تحقیقات شده است. تقریباً تمام چنین مقالاتی در نهایت توسط نشریا سنتی چاپ می شوند که نقش مهمی در کنترل کیفیت، آرشیو مقالات و ایجاد اعتبار علمی دارند. چاپ مقاله jcr ارزش بسیار بالایی دارد.