فرایند چاپ مقاله تضمینی

نویسندگان مقالات علمی برخلاف روزنامه نگاران، محققان فعالی هستند؛ و معمولاً دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا محقق مقاله را همراه با یک استاد می نویسد. هم چنین، نویسندگان هیچ دستمزدی از نشریه دریافت نمی کنند. با این حال، امکان دارد که موسسات تأمین کننده مالی آنها از آنها بخواهد که مقالات خود را در نشریات علمی چاپ مقاله تضمینی کنند.

مقاله به دفتر مجله ارسال می شود، و در آنجا سردبیر مقاله را برای متناسب بودن، ضریب بالقوه و نوآوری بررسی می کند. ارگ از نظر سردبیر نشریه مقاله مناسب باشد، برای بررسی همکاران علمی ارائه می شود. بسته به حوزه، نشریه و مقاله، مقاله قبل از آنکه بتواند مجوز چاپ بگیرد، جهت ارزیابی به ۳-۱ داور فرستاده می شود. انتظار می رود که داوران ثبات استلال علمی مقاله را بررسی نمایند؛ یعنی، داده های جمع آوری یا مطرح در مقاله از نتیجه به دست آمده پشتیبانی نمایند. نوآوری نیز اهمیت دارد: کار موجود باید به طور مناسب بررسی و ارجاع دهی شود و نتایج جدید بر اساس هنر ارائه شده اصلاح شوند. معمولاً به داوران هزینه ای پرداخت نمی شود و جزء کارمندان نشریه نیستند. در مقابل، آنها باید «هم شأن» باشند، یعنی از محققان مربوط به همان حوزه مقاله در دست بررسی باشند.

معیارها و ضریب برای چاپ مقاله

معیارهایی که نشریه برای تعیین چاپ استفاده می کند، می تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از نشریات، چون طبیعت، علوم، PNAS، مجله بازنگری فیزیکی برای چاپ مقاله تضمینی شهرت دارند که به پیشرفتی اساسی در زمینه مربوط به آنها توجه داشته باشد. در بسیاری از حوزه ها، سلسله مراتب رسمی یا غیررسمی نشریات علمی وجود دارد؛ معتبرترین مجله حوزه ای تمایل دارد بر اساس مقالاتی که برای چاپ انتخاب می کند، برگزیده باشد و معمولاً هم چنین بالاترین ضریب را نیز خواهد داشت. در برخی از کشورها، می توان از رتبه بندی مجلات برای تصمیمات مالی و هم چنین ارزیابی محققان فردی استفاده کرد، اگرچه آنها برای این منظور چندان مناسب نیستند.

قابلیت تولید و تکرارپذیری

قابلیت تولید و تکرارپذیری از مفاهیم اصلی و مهم نشریات علمی هستند که این امکان را در اختیار دانشمندان دیگر قرار می دهد که تحت همان شرایط توصیف شده در مقاله یا شرایط تقریباً مشابه نتایج را بررسی و یا بازتولید نمایند و با اندازه گیری های مشابه همان اندازه گیری ها یا با شرایط متغیر اندازه گیری ها، به نتایج مشابهی دست یابند.