شاخص های ژورنال مناسب برای چاپ مقاله

شاخص ژورنال ها یا Impact Factor عبارت است از تعداد مقالات معتبر و مورد استناد چاپ شده در یک مجله در طول یک سال معین تقسیم بر تعداد ارجاعات به مقاله که هر ساله این شاخص در سایت های JCR منتشر میشوند.

شاخص منتشر شده توسط JCR شاخصی معتبر از نظر موسسه isi است. هر چه مقاله IF بالاتری داشته باشد نشریه معتبر تری است.

شاخص JCR به معرفی بهترین مجلات در زمینه های تخصصی خاص میپردازد در این نوشته برخی از شاخص های مهم برای انتخاب مجله و چاپ مقاله jcr را بررسی میکنیم.

 

شاخص های ژورنال

شاخص آنی

Immediacy Index یا شاخص آبی به تعداد مقالات قابل استناد در یک سال معین گفته مبشود که در همان سال چاپ شده باشند، و تعداد مقالات چاپ شده در سال های قبل در آن تاثیری ندارد. به عنوان مثال برای فهمیدن میزان شاخص آنی سال ۲۰۱۸ یک نشریه تعداد مقالات چاپ شده در این سال را تقیسم بر تعداد ارجاعات به آن میکنیم، هر چه شاخص بدست آمده برزگ تر باشد به این معنی است که اعتبار نشریه بیشتر است.

نیمه عمر ارجاع شده

این شاخص به این معنی است که تعداد ارجاعات به مجله را در نیم عمر مجله نشان میدهد، این شاخص بر حسب سال نشان داده میشود.

نیمه عمر ارجاعی

این شاخص نشان میدهد که در مدت زمان مشخص چه میزان ار ارجاعات به مجله چاپ شده اند و اعتبار مجله در سال های پیش چه میزان بوده است.

شاخص (h-index)

این شاخص بر خلاف شاخص های قبلی که میزان اعتبار مجلات را نشان میداد، اعتبار نویسندگان را نشان میدهد و نشان میدهد که چه میزان از ارجاعاتی که به مجلات دیگر داشته است چاپ شده اند، هر قدر که میزان تعدا مقالات چاپ شده بیشتر باشند به این معنی است که اعتبار این فرد بالاتر است، مثلا نشان میدهد که از ۱۰ مقاله ای که یک نویسنده ارجاع داده است ۸ عدد آنها چاپ شده است و مقالات این شخص توسط دیگر پژوهشگران ارجاع داده شده است، که به این معنی است که مقالات چاپ شده اعتبار بالایی داشته اند یا خیر.