سرقت ادبی در چاپ مقالات به چه معنی است؟

سرقت ادبی به حالتی گفته میشود که یک فرد با کمک گرفتن یا اکپی گرفتن از ایده های دیگران اقدام به انتشار یک اثر به نام خود کند. Plagiarize یا سرقت آثار دیگران و استفاده از آنها برای انتشار کتاب، مقاله یا یک اثر میتواند پیامد های نامطلوبی داشته باشد که در این نوشته به بررسی آنها میپردازیم.

به بیان دیگر میتوان سرقت ادبی را با نام سرقت علمی هم شناخت، به این معنی که فردی با استفاده از ایده ها و ایندیشه های فرد دیگر و بهره بردن از نتایج کار و تلاش او بون اینکه دستمزدی به او بپردازد یا نامی از او ببرد میکند.

سرقت ادبی چیست؟

پخش کردن، دزدی لغات یا محتوا یک نوشته غیراخلاقی بوده و به عنوان دستبرد به تلاش های آنها محسوب میشود.

سرقت ادبی در چاپ مقاله شامل موارد

  1. تغییر نام نویسنده اثر ادبی در قالب نام خود شخص
  2. به کاربردن اندیشه ها و گفته های یک شخص بدون اینکه در مقاله از علامت نقل قول استفاده شود.
  3. کپی کردن گفتار یا اثر یک شخص بدون پرداخت دستمزد به او
  4. کپی کردن پیشنهادات یک شخص در رابطه با موضوعی بدون ذکر منبع آن
  5. ارائه یک نوشته از یک سایت اینترنتی به عنوان نوشته و ایده خودتان

به سادگی میتوان از سرقت ادبی با ذکر کردن منبع آن و یا فراهم کردن روشی که بتوان به نویسنده اصلی ارتباط یافت جلوگیری کرد.

برای یافتن اینکه مقاله ای سرقت ادبی است یا خیر؟ برای چاپ مقاله تضمینی از سایت هایی مانند: Turnitin، iThenticate ، Grammarlyاستفاده کرد.

سرقت ادبی در مقالات بسیار مورد توجه سردبیران مجلات است و در صورتی که این مورد را رعایت نکرده باشید احتمال ریجکت شدن مقاله شما بسیار بالا خواهد بود، برای اطلاع یافتن از نحوه چاپ مقاله jcr میتوانید مقاله را مطالعه کنید.