تصحیح مقاله چیست

تصحیح مقاله به بررسی مقاله و یافتن ایرادات و مشکلات گرامری، غلط های املایی، خطا در نقطه گذاری و همچنین بررسی فرمت مقاله و تطبیق آن با دستور العمل های ارائه شده در مجله گفته میشود. برخی از موسساتی که خدمات چاپ مقاله تضمینی و چاپ مقاله jcr ارائه میکنند، خدمات تصحیح مقاله نیز ارائه میکنند.

تصحیح کردن مقاله احتمال اینکه مقاله شما برای چاپ در نشریه انتخاب شود را افزایش میدهد. اما برخی افراد تفاوت بین تصحیح و ویرایش مقاله را نمیدانند و آنها را به جای هم استفاده میکنند. ویرایش مقاله به بررسی کامل محتوای مقاله و اصلاح آن گفته میشود. و هر دو آنها باعث بهبود مقاله خواهند شد.

اینکار اهمیت خیلی زیادی دارد به این دلیل که زمانی که مشکلات مقاله را برطرف میکنید باعث میشود که ارزش و اعتبار آن بالاتر برود. و احتمال اکسپت شدن آن افزایش پیدا کند.

تصحیح مقاله

زمانی که در مقاله ای ایراداتی مانند، مشکلات گرامری وجود داشته باشد ارزش آن کمتر میشود و احتمال اکسپت شدن آن کاهش پیدا میکند.

مراحل تصحیح مقاله

۱- اطلاعات گفته شده در بخش مراجع که در انتهای مقاله معرفی کرده اید باید با متن داخل مقاله مطابقت داشته باشد.
۲- شماره جداول و شکل هایی که در مقاله از آنها استفاده کرده اید باید مطابقت داشته باشند.
۳- شماره صفحات و بخش های مختلفی که در مقاله وجود دارند باید با دستورالعمل هایی که توسط نشریه مورد نظر منتشر شده است مطابقت داشته باشند.
۴- انسجام و پیوستگی مقاله را بررسی کنید.
۵- تمام محتوا مقاله باید طبق قوانین مجله نوشته و تدوین شود.

اگر قصد دارید تصحیح مقالتان را به فرد یا موسسه ای بسپارید، موارد زیر را بررسی کنید.

۱- دانش زبان انگلیسی فردی که قرار است کار تصحیح را انجام دهد، در برخی موسسات این کار توسط افراد نیتیو انجام میشود.
۲- در صورتی که در زمان نگارش مقاله، اصطلاحات علمی و تخصصی را بررسی نکرده اید در زمان اصلاحات آنها را در مقاله قرار دهید.
۳- بخش های مختلف مقاله باید از نظر سرقت علمی بررسی شوند. و رفرنس های مربوطه در مقاله درج شود.