اشتباهاتی در نگارش مقاله

وجود هر اشتباهی در حین نگارش مقاله باعث میشود که داوران مجله آن را رد کنند، به همین دلیل در این نوشته تصمیم گرفتیم که برخی از خطاهای معمول در نگارش مقالات علمی را بررسی کنیم تا با مطالعه آنها، دیگر این خطاها را مرتکب نشوید. موسسه کانون آی اس آی ارائه دهند خدمات چاپ مقاله تضمینی است.

اشتباهات نگارش مقاله

 

اشتباهات متداول در نگارش چکیده مقاله

حجم چکیده مقاله کم است اما از اهمیت بالایی در مقاله برخوردار است به این دلیل که بسیاری از افراد تنها چکیده مقاله را میخوانند و در مورد خواندن یا نخواندن آن تصمیم میگیرند، اما با اینکه چکیده مقاله اینقدر اهمیت دارد باز هم بیشتر خطاها در حین نگارش این بخش رخ میدهد.

تمام مقالات باید چکیده داشته باشند و چکیده مقاله باید پاسخگوی همه سوالات خواننده در نگاه اول باشد، سوالاتی مانند، هدف از نوشتن مقاله، روش های تحقیق و نتایجی که از آن بدست آمده است. برای آشنایی با نگارش صحیح چکیده مقاله، نوشته آموزش نوشتن چکیده را مطالعه کنید.

اشتباهات رایج در نگارش مقدمه

بخش بعد از چکیده در تمام مقالات، چکیده است، که توضیحات بیشتری در خصوص اهداف نگارش مقاله و توضیحات آن را بیان میکند.

از اشتباهاتی که در نگارش این بخش به وجود می آید ارائه توضیحات اضافی در حین نگارش مقاله است، سعی کنید که تنها اطلاعات مفید و مرتبط را بیان کنید تا حوصله خوانندگان از خواندن آن سر نرود.

در مقابل افرادی هستند که توضیحات ناقص و ناکافی در مورد مقاله به خوانندگلن میدهند و از مفاهیمی استفاده میکنند که خوانندگان آنها را نمیدانند، خواندن چنین مقدمه ای باعث میشود که خوانندگان از خواندن مقاله در همین اول کار خسته شوند و آن را کنار بگذارند.

برخی هم مقدمه مقاله را با فهرست و یا لیست موضوعات مقاله اشتباه میگیرند و تنها عنوان مطالبی را که مقاله توضیح داده اند را توضیح میدهند، از این کار جدا پرهیز کنید به این دلیل که مقدمه مقاله باید خوانندگان به خواندن آن ترغیب کند و پژوهش شما را بهترین شکل توصیف کند.

اشتباهات متداول در نگارش نتایج مقاله

شاید ممکن باشد که داوران از اشتباهات موجود در چکیده یا مقدمه مقاله چشم پوشی کنند اما نتایج مقاله بخش مهمی از دید داران است که وجود خطا و اشتباه در آن باعث نادیده گرفتن مقاله توسط داوران میشود.

استفاده از داده های خام در نگارش مقاله باعث میشود که خواننده مقاله نتواند نتیجه ای که میخواهد را کسب کند، پس از بیان داده های خام پژوهش های خود در این قسمت خودداری کنید.

از تکرار چیزهایی که پیش تر در مقاله آنها را بیان کرده اید در زمان نگارش مقاله خودداری کنید زیرا این کار حشو محسوب میشود و باعث خواهد شد که مقاله شما رد شود.

بخش نتایج را با بخش نتیجه گیری اشتباه نگیرید و اطلاعاتی را که باید در نتیجه گیری بیان کنید را در نتایج نیاورید و سعی کنید هر دو بخش را در مقاله استفاده کنید. و داده های مربوط به هر یک را در جای خودش بیان کنید.

حتما در نگارش نتایج مقاله از اشکال و جداول استفاده کنید، استفاده از جداول باعث میشود که داده ها برای خواننده قابل درک تر باشند، خصوصا در مقالات علمی و مقالات ریاضی حتما استفاده از این بخش را جدی بگیرید.