اجزا و بخش های اصلی مقاله

یک مقاله به طور کلی شامل بخش های، عنوان، مقدمه، کلمه های کلیدی، چکیده، نتیجه گیری و منابع است. البته بسته به نوع مقاله ای که قصد انتشارش را دارید این موارد برخی مواقع متفاوت هستند. و ممکن است مقاله دارای بخش های بیشتری باشد. در ادامه نوشته برخی از بخش های اصلی مقالات را باهم بررسی میکنیم. برای آشنایی با بخش های مختلف و همچنین استفاده از خدمات چاپ مقاله تضمینی با ما در تماس باشید.

بخش های اصلی مقاله

عنوان مقاله

اولین چیزی که در مقاله توجه خوانندگان را به خود جلب خواهد کرد، عنوان مقاله است، در صورتی که مقاله شما دارای عنوان مناسبی نباشد، احتمال خیلی کمی دارد که خوانندگان آن را برای خواندن انتخاب کنند. هر قدر که عنوان مقاله کوتاهتر و ساده تر باشد خوانندگان بیشتر ترجیح میدهند که آن را مطالعه نمایند.

چکیده مقاله

دومین چیزی که در مقاله میتواند توجه خوانندگان را به خود جلب نماید، چکیده آن است، بیشتر خوانندگان مقاله ها معمولا تنها عنوان و چکیده مقالات را مطالعه میکنند و تعداد کمی از آنها هستند که اگر چکیده مقاله جذابیت داشته باشد کل مقاله را مطالعه میکنند. تعداد کلمات به کار رفته در چکیده در مجلات مختلف باهم تفاوت دارد. اما معمولا تا ۲۰۰ کلمه برای این بخش انتخاب میشود.

مقدمه مقاله

در مقدمه مقاله توضیحاتی در مورد مقاله به خواننده منتقل میشود. به همین دلیل هم از اهمیت زیادی برخوردار است، اما متاسفانه بیشتر نویسندگان این بخش را بی اهمیت میپندارند. اما یکی دیگر از چیزهایی که میتولند توجه ها را به مقاله جلب کند مقدمه آن است.

کلمات کلیدی مقاله

در مقالات علمی بخشی به نام کلمات کلیدی نیز اجباری است، در مقالات این بخش برای شناساندن و معرفی مقاله به دیگر نویسندگانی به کار میرود که به دنبال پژوهش های با این کلمات کلیدی هستند به کار میرود.

نتایج مقاله علمی

در این بخش باید نتایج آزمایش ها و دستاورد ها نوشته شود و با استفاده از داده های آماری به دقت و صراحت ارزش و دقت آزمایشات را اثبات کرد، حین نگارش این بخش توجه کنید که حتما زمان افعالی که استفاده میکنید باید، زمان گذشته باشد.

نتیجه گیری

میتوان این بخش را به نوعی مشابه با چکیده در نظر گرفت با این تفاوت که هنگام نگارش چکیده محدودیت تعداد کلمات وجود دارد ولی در نتیجه گیری هیچ گونه محدودیتی در بکار بردن کلمات وجود ندارد و میتوان بدون محدودیت اخلاصه مقاله و نتیجه گیری را در این بخش بیان کرد.