آموزش نوشتن چکیده مقاله

یکی از بخش های مهم مقالات که بسیاری از افراد آن را نادیده میگیرندچکیده آن است، بیشتر افرادی که اقدام به چاپ مقاله میکنند، روی مقاله خود وقت زیادی میگذارند ولی روی نوشتن چکیده آن وقت نمیگذارند و از سر رفع تکلیف این بخش را مینویسند. اما چکیده مقاله باید به شکلی نوشته شود که خواننده مقاله با خواندن آن بتواند به یک دید کلی نسبت آن دست پیدا کند و ترغیب شود که مقاله را مطالعه نمایند. پس خیلی مهم است که روی این بخش وقت صرف شود. در این مقاله از سری مقالات چاپ مقاله تضمینی آموزش چکیده نویسی را بررسی میکنیم.

آموزش نوشتن چکیده مقاله

چکیده مقاله چیست؟

همانطور که گفته شد، چکیده مقاله بخشی از آن است که یک توضیح مختصر در مورد مقاله را به خواننده منتقل میکند.

انواع چکیده مقالات

از نطر ساختاری چکیده مقالات به دو بخش تقسیم بندی میشود، چکیده بی ساختار و چکیده ساختارمند. که هر یک از آنها کاربرد متفاوتی دارند.
چکیده های بی ساختار معمولا شامل یک خلاصه یک خطی از مقاله هستند که در مقدمه یا اول مقاله از آنها استفاده میشود و بیشتر در مقالات کوتاه از آنها استفاده میشود. اما چکیده های ساختارمند، به صورت چند خطی نوشته میشوند و شامل مقدمه، بدنه اصلی و نتیجه گیری هستند. و در مقالات بلند استفاده از آنها ضروری است.

اما از نظر محتوا نیز چکیده ها به دو بخش تقسیم بندی میشوند، چکیده های توصیفی و اطلاع دهنده. چکیده های توصیفی انواع آنها هستند که به صورت مختصر در مقالات غیر رسمی از آنها استفاده میشود و بیشتر از کلمات کلیدی در آنها استفاده میشود.

اما چکیده های اطلاع دهنده که استفاده کردن از آنها بسیار متداول تر هم هست، معمولا طولانی ترند و اطلاعات مختصری را از مقاله مورد نظر منتقل میکنند. البته در برخی مواقع این چکیده شامل بخش های چکیده توصیفی هم هست و حتی در برخی موارد پیشنهادات نویسنده را هم شامل میشود.

کانون آی اس ای ارائه دهنده خدمات چاپ مقالات و چاپ مقاله jcr و معتبر است و با افراد متخصص بهترین ساختار را برای مقالات شما انتخاب خواهد کرد.